Program Pengajian di ASWARA

ASWARA menawarkan pengajian yang berteraskan seni tradisional Malaysia dengan penekanan kepada Bangsawan, Makyung dan Wayang Kulit dalam usaha melahirkan golongan karyawan, seniman dan intelektual yang mahir, berilmu dan professional ke arah membangunkan warisan dan industri negara.

PUSAT PENGAJIAN ASASI SENI KREATIF

Program Yang Ditawarkan:
 • ASK - Asasi Seni Kreatif (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  2. LULUS Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS O-LEVEL dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam lima (5) mata pelajaran; ATAU

  4. KELAYAKAN-KELAYAKAN LAIN yang diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. LULUS TEMUDUGA yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI PENULISAN KREATIF DAN FILEM

Program Yang Ditawarkan:
 • APKF - Diploma Penulisan Kreatif (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKF1 - Ijazah Sarjana Muda Penulisan dengan Kepujian (Penulisan Kreatif) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKF2 - Ijazah Sarjana Muda Penulisan dengan Kepujian (Penulisan Filem dan Televisyen) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKFV - Diploma Filem dan Video (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKFV1 - Ijazah Sarjana Muda Filem dan Video dengan Kepujian (Pengarahan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKFV2 - Ijazah Sarjana Muda Filem dan Video dengan Kepujian (Sinematografi) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • APKFV3 - Ijazah Sarjana Muda Filem dan Televisyen dengan Kepujian (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI ANIMASI DAN MULTIMEDIA

Program Yang Ditawarkan:
 • AAM - Diploma Animasi (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • AAM1 - Ijazah Sarjana Muda Animasi dengan Kepujian (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • AAM2 - Ijazah Sarjana Muda Seni Permainan Digital dengan Kepujian (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI MUZIK

Program Yang Ditawarkan:
 • AMZ - Diploma Seni Muzik (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • AMZ2 - Ijazah Sarjana Muda Muzik dengan Kepujian (Persembahan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU


  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • AMZ3 - Ijazah Sarjana Muda Muzik dengan Kepujian (Komposisi dan Gubahan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • AMZ4 - Ijazah Sarjana Muda Muzik dengan Kepujian (Produksi Audio) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI TEATER

Program Yang Ditawarkan:
 • ATE - Diploma Teater (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ATE2 - Ijazah Sarjana Muda Teater dengan Kepujian (Lakonan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ATE3 - Ijazah Sarjana Muda Teater dengan Kepujian (Pengarahan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ATE4 - Ijazah Sarjana Muda Teater dengan Kepujian (Sinografi) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI TARI

Program Yang Ditawarkan:
 • ATR - Diploma Seni Tari (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ATR2 - Ijazah Sarjana Muda Tari dengan Kepujian (Persembahan) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ATR3 - Ijazah Sarjana Muda Tari dengan Kepujian (Koreografi) (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI PENGURUSAN SENI DAN BUDAYA

Program Yang Ditawarkan:
 • APBW1 - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Seni dan Budaya dengan Kepujian (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
FAKULTI REKAAN KOMUNIKASI VISUAL

Program Yang Ditawarkan:
 • ARKV - Diploma Rekaan Komunikasi Visual (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ARKV2 - Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Persembahan dengan Kepujian (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; ATAU

  2. LULUS SIJIL ASASI SENI KREATIF ASWARA atau MATRIKULASI/ FOUDATION/ ASASI dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

  3. DIPLOMA Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) atau DIPLOMA LAIN (TAHAP 4 Malaysian Qualification Framework (MQF)) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian BAHASA MELAYU DI PERINGKAT SPM; ATAU

  4. MELALUI KEMASUKAN APEL; DAN Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  5. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  6. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) dari tahun permohonan; DAN

  7. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.
 • ASHRKV - Diploma Seni Halus (Sepenuh Masa)
  SYARAT KEMASUKAN:
  1. WARGANEGARA MALAYSIA yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan; DAN

  2. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; ATAU

  3. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) TAHAP 3 dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  4. LULUS SIJIL KOLEJ KOMUNITI yang setara dengan tahap 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) dalam bidang berkaitan; DAN LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN Melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); ATAU

  5. LULUS SIJIL (TAHAP 3 Malaysian Qualifications Framework (MQF) ) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  6. LULUS Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00), dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

  7. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); ATAU

  8. MELALUI KEMASUKAN APEL Lulus Penilaian APEL oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA); DAN

  9. Mempunyai PENGALAMAN dan PENGETAHUAN ASAS dalam bidang yang dimohon; DAN

  10. LULUS TEMUDUGA DAN UJIBAKAT yang telah ditetapkan oleh ASWARA.